„LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”

W dniu 5 października 2012 r.  uczniowie klasy I a i I b uczestniczyli w spotkaniu  z panem Józefem Biernackim - prezesem Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. Pierwszaki otrzymały materiały edukacyjne i światełka odblaskowe w ramach programu „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”. W spotkaniu uczestniczyli również: Pani dyrektor mgr Urszula Boratyn, Inspektor d/s Oświaty Pan Janusz Drabik oraz nauczyciele uczący w klasach pierwszych.

Czytaj więcej...

Spotkanie z rodzicami

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów odbędzie się w dniu 17 września 2012 r. (poniedziałek) o godzinie 16:30.

 Bezpośrednio po zebraniach klasowych odbędzie się zebranie przedstawicieli Rady Rodziców w świetlicy szkolnej.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013

3 września 2012 roku rozpoczęliśmy uroczyście nowy rok szkolny. Spod budynku szkolnego brać uczniowska pod opieką nauczycieli udała się do Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia. Tam zgromadzeni uczestniczyli we Mszy Świętej i wysłuchali pięknej homilii, wygłoszonej w ciepłych słowach przez księdza proboszcza Jerzego Uchmana.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.

php-fusion-themes Skończył się leniwy, pełen relaksu i przygód czas wakacji. Wracamy do codziennych obowiązków – do porannego wstawania, zadań domowych, sprawdzianów, szkolnych akademii. Wszystkim uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły życzymy roku wypełnionego nie tylko wytężoną pracą, ale i wieloma sukcesami i radosnymi wydarzeniami. Jak mówili starożytni mędrcy - „Świat jest podtrzymywany oddechem dzieci spieszących do szkoły.”

Czytaj więcej...

Wycieczka do Olchowca

php-fusion-themesW dniu 6-06-2012 r. uczniowie klas IV i V z Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu, wzięli udział w wycieczce zorganizowanej przez jasielski Oddział PTTK. Wycieczka odbyła się dzięki środkom pochodzącym z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Jaśle jako realizacja zadania publicznego: "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozów sportowych, sportowego szkolenia młodzieży oraz rajdów turystycznych, wycieczek, imprez turystyczno krajoznawczych".

Czytaj więcej...

PAROSTATKIEM W DALSZY REJS …

php-fusion-themes29 czerwca 2012 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012. 45 uczniów klas trzecich uzyskało tytuł absolwenta i opuściło mury szkoły. Trzecioklasiści przyrównali pobyt w Gimnazjum do rejsu. Ważne wydarzenia umieścili w dzienniku pokładowym. Wspominając minione lata nauki przygotowano prezentacje multimedialne z ważniejszych wydarzeń mających miejsce w szkole. Uczniowie natomiast wierszem i piosenką dziękowali nauczycielom i rodzicom za minione lata.

Czytaj więcej...

Prezentacja projektu innowacyjnego Π - cz.2

21 czerwca 2012r. odbyła się prezentacja pracy uczniów naszego gimnazjum w ramach projektu innowacyjnego „Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych”.

Czytaj więcej...

"Segregując - pomagasz"

W roku szkolnym 2011/2012 młodzież Gimnazjum podjęła się zbiórki nakrętek, do której bardzo szybko przyłączyła się cała społeczność naszej szkoły. Akcja ta miała na celu nie tylko wprowadzenie nawyku selektywnej zbiórki odpadów, ale przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi. To co zostało zgromadzone przeznaczono na zakup wózka inwalidzkiego oraz protezę ręki.

Czytaj więcej...

Albus 2012

W Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu został zorganizowany ponadprogramowy konkurs Albus 2012 ogłoszony przez Centrum Edukacji Szkolnej. W konkursie tym wzięło udział łącznie 25 uczniów z przedmiotu: przyroda i biologia. Uczestnicy wykazali się szeroką wiedzą z tych przedmiotów. Laureatem został uczeń klasy V Gabriel Świstak, zaś dyplomy wyróżnienia otrzymali: Weronika Wójcik z klasy IV oraz Michał Lorenc, Wiktor Kobak, i Weronika Bukowska z klasy V.

Czytaj więcej...

Prace porządkowe przy pomniku pomordowanych w Dobrucowej.

Po raz kolejny uczniowie Gimnazjum w Tarnowcu uporządkowali miejsce pamięci narodowej w Dobrucowej. Tym razem pod opieką nauczyciela historii Jacka Bracika pracowała młodzież z klasy II A. Uporządkowane zostało otoczenie, wycięte zostały krzaki, które zasłaniały widok  pomnika. Wyplewiono alejkę prowadzącą do miejsca pamięci narodowej.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje