Lekcja z ekonomią – GEOGRAFIA.

#ZłoteSzkołyNBP

POZNAJEMY BANK CENTRALNY

Lekcja z ekonomią – GEOGRAFIA

 W klasach VI i VII aby zrozumieć tak trudny temat, jakim jest Bank Centralny, uczniowie zapoznali się z krótkim filmem -  prezentacją edukacyjną omawiającą w przystępny sposób  temat roli i zadań banku centralnego.

https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/pieniadz/bank-centralny

Czytaj więcej...

Lekcja z ekonomią – PLASTYKA.

#ZłoteSzkołyNBP

POZNAJEMY BANK CENTRALNY

Lekcja z ekonomią – PLASTYKA

czyli poznajemy projekty banknotów i projektujemy własne!!!

 W ramach realizowanego projektu #ZłoteSzkołyNBP, w klasach IV i V, została przeprowadzone lekcja plastyki. Na początek uczniowie obejrzeli  „Krótką historię pieniądza”.

https://www.youtube.com/watch?v=Y8s3pTobAYo

oraz „Pieniądz od muszelki do karty”.

https://www.youtube.com/watch?v=XsuXctGccvQ

Następnie zapoznali się z fragmentem filmu „Śladami złotego”.

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/sladami_zlotego.html

Czytaj więcej...

Historia polskiej waluty.

#ZłoteSzkołyNBP

POZNAJEMY BANK CENTRALNY

Lekcja z ekonomią – HISTORIA POLSKIEJ WALUTY

W ramach realizowanego programu POZNAJEMY BANK CENTRALNY na zajęciach historii w klasach 6a i 6b zostały przeprowadzone lekcje z ekonomią z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych dotyczących historii polskiej waluty i zalet posiadania własnego pieniądza oraz korzyści płynące z autonomicznej polityki pieniężnej.   

Czytaj więcej...

Lekcja z ekonomią – CHEMIA NA STRAŻY PIENIĄDZA.

#ZłoteSzkołyNBP

POZNAJEMY BANK CENTRALNY

Lekcja z ekonomią – CHEMIA NA STRAŻY PIENIĄDZA

 Czyli z czego wykonany jest 1 grosz?

Chemia na straży pieniądza – z czego jest wykonana moneta 1 grosz? – Tak brzmiał temat przewodni w klasach 8 na lekcji chemii. Uczniowie po raz kolejny przekonali się, że chemia jako dziedzina nauki ściśle wiąże się z naszym codziennym życiem, a materiały zawarte na stronie internetowej NBP pozwoliły nam to udowodnić i poszerzyć naszą wiedzę.

Czytaj więcej...

Stacje zadaniowe.

#ZłoteSzkołyNBP

POZNAJEMY BANK CENTRALNY

Lekcja z ekonomią – STACJE ZADANIOWE

W ramach realizowanego programu POZNAJEMY BANK CENTRALNY na zajęciach rozwijających z matematyki, w klasach 8a i 8b zostały przeprowadzone lekcje z ekonomią z wykorzystaniem STACJI ZADANIOWYCH.

Uczniowie pracowali w grupach przemieszczając się pomiędzy poszczególnymi stacjami. Z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali napotkane łamigłówki. Oprócz ćwiczenia logicznego myślenia i rozwijania umiejętności matematycznych młodzież zapoznała się z wieloma zagadnieniami ekonomicznymi, które ich widocznie zaciekawiły.

Czytaj więcej...

Rola pieniądza w gospodarce.

#ZłoteSzkołyNBP

POZNAJEMY BANK CENTRALNY

Lekcja z ekonomią – ROLA PIENIĄDZA W GOSPODARCE

W ramach realizowanego programu #ZłoteSzkoły NBP na zajęciach rozwijających z matematyki, w klasach 4a, 4b, 5a, 5b, 6a i 6b zostały przeprowadzone lekcje pod hasłem – ROLA PIENIĄDZA W GOSPODARCE. Uczniowie poznali znaczenie pieniądza w codziennym życiu, polskie banknoty i monety, dowiedzieli się jakie funkcje pełni pieniądz w budżecie rodziny i gospodarce rynkowej, jaka jest wartość nabywcza monet i banknotów oraz że współcześnie pieniądza nie należy utożsamiać wyłącznie z banknotami i monetami.

Czytaj więcej...

Lokaty i kredyty.

#ZłoteSzkołyNBP

POZNAJEMY BANK CENTRALNY

Lekcja z ekonomią – LOKATY I KREDYTY

 Realizując zadania zaplanowane do wykonania w ramach projektu „Złote Szkoły” przeprowadziliśmy lekcję z ekonomią w klasie siódmej i ósmych naszej szkoły. Uczniowie zapoznali się z terminologią ekonomiczną taką jak: kapitał, lokata , kredyt, odsetki, procent prosty, procent składany, kapitalizacja itp.

Na początku omówiono zagadnienia związane z lokatami, czyli taką odwróconą pożyczką. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo naszych pieniędzy powierzonych bankowi, dzięki gwarancji udzielonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje