Świetlica

Czas pracy świetlicy w roku szkolnym 2023/2024
od 04-09-2023 r.

poniedziałek:

 6:40 – 15:40

wtorek:

 6:40 – 15:40

środa:

 6:40 – 15:40

czwartek:

 6:40 – 15:40

piątek:

 6:40 – 15:40

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.

     Uczniowie do świetlicy przyjmowani są na podstawie wniosku. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub opiekunów, w innym przypadku konieczna jest pisemna zgoda rodziców.

Dodatkowe informacje