Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Tarnowcu

Dyrektor Szkoły Podstawowej: mgr Urszula Boratyn
Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej: mgr Maria Kotulak

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2022/2023

L.P.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1.

mgr Barzyk Jacek

 wychowanie fizyczne

2.

mgr Betlej Dorota

 n- l wspomagający, edukacja wczesnoszkolna

3.

mgr Boratyn Urszula

 fizyka

4.

mgr Bracik Jacek

 historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie

5.

mgr Cichoń Anna

 edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

6.

mgr Cichoń Stanisław

 informatyka, technika, przyroda, 

7.

mgr Drabik Janusz

 wychowanie fizyczne

8.

mgr Dyląg Małgorzata

 wychowanie do życia w rodzinie

9

mgr Dziedzic Renata

 edukacja wczesnoszkolna, świetlica

10.

mgr Faber Anna

 j. polski, zajęcia rewalidacyjne, świetlica

11.

mgr Filip Renata

 j. polski

12.

mgr Forc Katarzyna

 koło szachowe, matematyka, fizyka, świetlica

13.

mgr Grasela Alicja

 geografia, plastyka, świetlica

14.

mgr Kapała Marta

 edukacja wczesnoszkolna, muzyka

15.

mgr Kilarska Joanna

 j. angielski

16.

mgr Koszyk Edyta

 religia, biblioteka

17.

mgr Kotulak Maria

 historia, pedagog szkolny

18

mgr Beata Maczuga- Brzyska

 socjoterapeutka, rewalidacja

19.

mgr Mazur Magdalena

 przyroda, biologia, chemia

20.

mgr Michna Iwona

 j. angielski

21.

mgr Nazgowicz Mariusz

 edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

22.

mgr Roś Izabela

 

23.

mgr Sanocka Katarzyna

 edukacja wczesnoszkolna, świetlica

24.

mgr Stec Barbara

 edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, logopeda

25

mgr  ks. Smoleń Paweł

 religia

26.

mgr Walaszczyk Anetta

 j. polski, zajęcia rewalidacyjne

27.

mgr Walczak Joanna

 matematyka

28.

mgr Żebracka Ewa

 matematyka

28.

mgr Urban Barbara 

 doradztwo zawodowe

28.

mgr Szymańska-Skóra Monika

 język niemiecki

 

Wychowawcy klas:

 

WYCHOWAWCY KLAS W SZKOLE PODSTAWOWEJ

mgr Stec Barbara

Klasa 1a

mgr Nazgowicz Mariusz

Klasa 1b

mgr Kapała Marta

Klasa 2a

mgr Cichoń Anna

Klasa 3a

mgr Mazur Magdalena

Klasa 4a

mgr Faber Anna

Klasa 4b

mgr Walczak Joanna

Klasa 5a

mgr Forc Katarzyna

Klasa 5b

mgr Jacek Bracik

Klasa 6a

mgr Ewa Żebracka

Klasa 6b

mgr Cichoń Stanisław

Klasa 7a

mgr Kilarska Joanna

Klasa 8a

mgr Filip Renata

Klasa 8b

 

 

 

Dodatkowe informacje