Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Tarnowcu

Dyrektor Szkoły Podstawowej: mgr Urszula Boratyn
Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej: mgr Maria Kotulak

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2023/2024

1. Boratyn Urszula – dyrektor szkoły, fizyka,

2. Kotulak Maria – wicedyrektor szkoły, pedagog, pedagog specjalny, j. polski, zaj. rewalidacyjne,

3. Barzyk Jacek – wych. fiz. świetlica,

4. Betlej Dorota – n-l wspomagający, zaj. rewalidacyjne,

5. Bracik Jacek – historia, wiedza o społ., edukacja dla bezp., wych. do życia w rodzinie,

6. Cichoń Anna – urlop chorobowy,

7. Cichoń Stanisław – informatyka, technika,

8. Drabik Janusz - wych. fiz. świetlica,

9. Dziedzic Renata – ed. informatyczna, świetlica,

10. Faber Anna - j. polski,

11. Forc Katarzyna – matematyka, ed. wczesnoszkolna, świetlica,

12. Kapała Marta - ed. wczesnoszkolna, muzyka,

13. Kilarska Joanna – j. angielski, świetlica,

14. Koszyk Edyta – religia, biblioteka, świetlica,

15. Mazur Magdalena – przyroda, biologia, chemia, zaj. rewalidacyjne,

16. Michna Iwona – j. angielski,

17. Nazgowicz Mariusz - ed. wczesnoszkolna, terapeuta pedagogiczny,

18. Olbrych Gabriela – plastyka, świetlica,

19. Polak Gabriela - ed. wczesnoszkolna, świetlica,

20. Roś Izabela – j. niemiecki, świetlica,

21. Sanocka Katarzyna – pedagog, terapeuta pedagogiczny, ed. wczesnoszkolna,

22. ks. Smoleń Paweł – religia, zaj. rewalidacyjne,

23. Stec Barbara -  ed. wczesnoszkolna, logopeda,

24. Walaszczyk Anetta – j. polski, zaj. rewalidacyjne,

25. Walczak Joanna – matematyka,

26. Zychowicz Anna – geografia,

27. Żebracka Ewa - matematyka

 

Wychowawcy klas:

WYCHOWAWCY KLAS W SZKOLE PODSTAWOWEJ

mgr Polak Gabriela

Klasa 1a

mgr Sanocka Katarzyna

Klasa 1b

mgr Stec Barbara

Klasa 2a

mgr Nazgowicz Mariusz

Klasa 2b

mgr Kapała Marta

Klasa 3a

mgr Iwona Michna

Klasa 4a

mgr Mazur Magdalena

Klasa 5a

mgr Faber Anna

Klasa 5b

mgr Walczak Joanna

Klasa 6a

mgr Forc Katarzyna

Klasa 6b

mgr Jacek Bracik

Klasa 7a

mgr Ewa Żebracka

Klasa 7b

mgr Cichoń Stanisław

Klasa 8a

 

 

 

Dodatkowe informacje