Wywiadówki w roku szkolnym 2023/2024.

Harmonogram wywiadówek i spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2023/2024

 

- 21.09.2023r.

- 09.11.2023r.

- 21.12.2023r.

- 25.01.2024r.

- 21.03.2024r.

- 16.05.2024r.

 

Nauczyciel może, z ważnych przyczyn, zmienić termin zaplanowanego spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. W sytuacjach koniecznych można też zaplanować spotkanie z rodzicami w dodatkowym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem.

 

Dodatkowe informacje