„Kto nie zna historii skazany jest na jej ponowne przeżycie”.

    14 listopada 2013 r. uczniowie Gimnazjum w Tarnowcu wyruszyli do Oświęcimia. Celem tej wycieczki było zwiedzanie obozu zagłady. Konzentrationslager Auschwitz, w tym KL Birkenau (Auschwitz II) i KL Monowitz (Auschwitz III) to zespół niemieckich obozów koncentracyjnych istniejący w latach 1940-1945. Jedyny obóz koncentracyjny, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, figuruje tam pod oficjalną nazwą: Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945).

     Nazwy Auschwitz i Birkenau są niemieckimi odpowiednikami polskich nazw Oświęcim i Brzezinka, stosowanymi po agresji Niemiec na Polskę w 1939 r. i aneksji tych ziem przez III Rzeszę. Wówczas Oświęcim znalazł się administracyjnie w Niemczech. W 1940 r. na tych terenach władze niemieckie utworzyły obóz przeznaczony początkowo do osadzania więźniów politycznych i opozycji, głównie Polaków. Rozbudowywany był potem stopniowo w główne miejsce masowej eksterminacji około miliona Żydów z całej Europy, a także wielu Polaków, Romów, jeńców radzieckich oraz ofiar innych narodowości.

    Oddając hołd ofiarom II wojny światowej młodzież z naszej szkoły złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod ścianą śmierci, przy której rozstrzeliwano więźniów obozu.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje