Wyjazd do Teatru im. Wandy Siemaszkowej do Rzeszowa

24 października 2013 roku uczniowie klas IV – VI w ramach pracy koła teatralnego oraz lekcji z języka polskiego uczestniczyli w wycieczce do Teatru im. Wandy Siemaszkowej do  Rzeszowa na sztukę pt.: „ Tim Talar albo sprzedany śmiech”.

 Przedstawienie miało bogate walory dydaktyczne i wychowawcze. Nie brakowało również humoru. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w sztuce, wykazując się swoimi umiejętnościami na scenie.

Głównym celem wyjazdu było rozbudzenie wśród uczniów potrzeb kulturalnych, przybliżenie wartości tkwiących w przedstawieniu teatralnym, wskazywanie na umiejętność współdziałania w grupie.

mgr Renata Filip

 

Dodatkowe informacje