Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

        8 października 2013r. pedagog szkolny p. B. Kucharczyk zorganizowała dla społeczności szkolnej pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktaż z wykorzystaniem fantoma i specjalistycznego sprzętu edukacyjnego przeprowadził nauczyciel Medycznej Szkoły Policealnej w Jaśle p. Rafał Dedo. W pokazie uczestniczyli również słuchacze medycznej szkoły – Adrian Ukleja i Jarosław Pelczar.

       Celem dwugodzinnego spotkania było praktyczne przygotowanie wychowanków do ratowania życia w sytuacjach zagrożenia, zahamowanie lęku przed skutkami udzielania pierwszej pomocy, wyposażenie wychowanków w niezbędną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, uświadomienie, jakie są skutki obojętności i braku reakcji w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego.
       Na koniec uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum gromkimi brawami podziękowali za profesjonalny, ciekawy i atrakcyjny przekaz treści z zakresu ratownictwa medycznego.

B.K.

 

Dodatkowe informacje