„Kampania Informacyjno – Edukacyjna w Zakresie Odnawialnych Źródeł Energii”

 Po raz kolejny Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zorganizował kampanię informacyjno – edukacyjną, tym razem z zakresu odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu nasza szkoła mogła przystąpić do Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

 Kampania ta polega na osobistym kontakcie uczniów, tzw. „doradców domowych” z mieszkańcami gminy Tarnowiec, w celu przekazania informacji nt. źródeł energii odnawialnej oraz przekazania materiałów informacyjno – promocyjnych.

Jako szkolny koordynator zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Tarnowca i okolic o życzliwe przyjęcie naszych uczniów oraz wielką wyrozumiałość w rozmowie z młodzieżą. Gimnazjaliści klas II, w składzie: Szymon Jakieła, Gabriela Klekot i Aleksandra Żygłowicz, w najbliższych dniach rozpoczną akcję „odwiedzania mieszkańców”.

Magdalena Mazur

 

 

 

 

Dodatkowe informacje