Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

 Minęło lato, minęły wakacje, w dal odeszły beztroskie dni… Szkolny dzwonek przywitał uczniów równo o 9:30. Myliłby się ten, kto myślałby iż w nowym roku szkolnym lekcje będą zaczynały się właśnie o tej godzinie. Niestety, szkoła jak co roku wita w swoich podwojach o godzinie 8 00.

 „Dla szkoły miej serce, nie licz lat, pokochaj to miejsce – mały świat” – takim mottem przywitali nas uczniowie klasy piątej, którzy uroczystą akademią zainaugurowali nowy 2013/2014 rok szkolny. Ich scenariuszu nie zabrakło nowości związanych z nauką, między innymi proponowali, aby lekcje trwały 10 minut, a przerwy 45 minut, a co sobotę w szkole odbywały się dyskoteki dla uczniów i posiedzenia rady pedagogicznej dla nauczycieli! Każdy, kto słuchał uważnie, szybko zorientował się, że to tylko żarty….

Życzliwie i z uśmiechem w nowy rok szkolny wprowadziła nas również Pani dyrektor mgr Urszula Boratyn, która przywitała rodziców, nauczycieli i całą szkolną społeczność uczniowską, w szczególności najmłodszych – pierwszaków. Życzyła nam małych i dużych sukcesów w nauce, ambicji i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów. Pani dyrektor skierowała tez kilka słów do rodziców, prosząc ich o zaangażowanie w życie szkoły i o współpracę z nauczycielami dla dobra dzieci i ich wszechstronnego rozwoju. Pani dyrektor podkreśliła również, że szkoła to miejsce twórczego rozwoju uczniów, zdobywania wiedzy oraz nowych pozytywnych i pożytecznych doświadczeń.

Słowa Feliksa Chwaliboga uczyniła Pani dyrektor zachętą na nowy rok szkolny – „Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełniać”.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje