Gminny konkurs plastyczny „Mała Ojczyzna w Oczach Dziecka”

Ojczyzna to kraj dzieciństwa
miejsce urodzenia
to jest ta mała najbliższa
ojczyzna...
Tadeusz Różewicz

 Dużą znajomością regionu i artystyczną wrażliwością wykazali się uczestnicy gminnego konkursu plastycznego pt. „MAŁA OJCZYZNA W OCZACH DZIECKA” zorganizowanego przez bibliotekę i świetlicę ZSP w Tarnowcu. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jego celem było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej zabytki, kulturę i obyczaje regionu jasielskiego. Na konkurs wpłynęło 49 prac z 6 szkół naszej gminy.

Jury doceniło wysoki poziom  artystyczny i oryginalność wykonanych prac.

W konkursie zostało przyznanych 7 równorzędnych nagród i 10 wyróżnień. Laureaci zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami w postaci przyborów plastycznych.

Nagrody

 1. Aldona Michalska – ZSP Umieszcz
 2. Katarzyna Budnik – ZSP Łubno Szlacheckie
 3. Julia Osika – SP Czeluśnica
 4. Kornelia Rozpara – NSP Roztoki
 5. Sebastian Roś – NSP Roztoki
 6. Karolina Wójcik – ZSP Tarnowiec
 7. Justyna Wójcik – ZSP Tarnowiec

Wyróżnienia

 1. Julia Jakubowska – ZSP Umieszcz
 2. Justyna Giebułtowska – ZSP Umieszcz
 3. Daniel Stryczniewicz – ZSP Łubno Szlacheckie
 4. Joanna Kobak – ZSP Łubno Szlacheckie
 5. Katarzyna Wietecha- SP Czeluśnica
 6. Julia Czekańska – NSP Roztoki
 7. Karol Bochnia – NSP Roztoki
 8. Mikołaj Borek – ZSP Tarnowiec
 9. Patrycja Urbanik – ZSP Tarnowiec
 10. Patrycja Zięba – ZSP Tarnowiec

 

 

Dodatkowe informacje