Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) - informacja


     Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce to zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza wyłączenie nadajników analogowych) nie później niż 31 lipca 2013 r.

W związku z ostatnim etapem wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej konieczne jest dotarcie informacji o zmianach do jak największej części społeczeństwa.

 

W celu rozpowszechnienia wiedzy o telewizji cyfrowej w środowisku lokalnym również na terenie Tarnowca podjęto działania informacyjne. Materiały o nowej technologii otrzymali wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu, przeszkolono także Radę Pedagogiczną ZSP.

Szczegółowe informacje o procesie wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej znajdują się na następujących stronach internetowych: http://rzeszow.uw.gov.pl/cyfryzacja.html, www.cyfryzacja.gov.pl, www.polskacyfrowa.org, www.krrit.gov.pl, www.cyfrowydoradca.pl, www.emitel.pl

 

Dodatkowe informacje