List Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów

Szanowni Państwo,

na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki przekazujemy list Ministra Zdrowia dotyczący bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży, w tym okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia.

List Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów

 

Dodatkowe informacje