OSZCZĘDZAMY… POMAGAMY… Skarbonka wielkopostna 2024

Foto        Praktyką lat ubiegłych również i w tym roku uczniowie naszej szkoły podjęli wyzwanie MNOŻENIE PRZEZ DZIELENIE, czyli bezinteresowną pomoc na rzecz osób starszych i chorych w ramach ogólnopolskiej akcji Jałmużna wielkopostna. Akcja przypomina, że Wielki Post oraz następujący po nim Tydzień Miłosierdzia to szczególny okres w roku dla wszystkich chrześcijan. To czas, w którym szczególnie ważne jest dzielenie się sobą z innymi i dzielenie się tym, co mamy zgodnie z zasadą, że prawdziwą wartość człowieka określa nie to, ile posiada, ale to, co może dać. 

Podczas lekcji religii  na początku Wielkiego Postu  70 skarbonek – otrzymanych od Caritas Diecezji Rzeszowskiej - trafiło do uczniów klas Ia, Ib, IIa, II b, IV.  Uczniowie po Tygodniu Miłosierdzia przynosili skarbonki do szkoły i tak rosła „góra” datków  serca.

W tym roku też liczyliśmy  sami: chętni uczniowie z klasy I, IV i VI segregowali bilon, a Kuba z p. Edytą pakowali po 50 szt. do specjalnych rulonów . A było tegoż liczenia sporo: 43x 5zł, 97x 2zł, 172x 1zł, 338x 0,50zł, 214x 0,20zł, 733x 0,10zł, 788x 0,05zł, 791x 0,02zł, 2107 x 0,01zł  i 520,00zł w banknotach.

I tak z 58 skarbonek zebraliśmy 1462,39 zł. Całą kwotę wpłaciliśmy na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Kolorowa skarbonka wypełniona datkami serca to dowód otwartości Uczniów i ich Rodziców na pomoc potrzebującym. Jednym i Drugim szczere: Bóg zapłać!

 Pamiętajmy: Związek jałmużny z miłością sprawia, że jest ona cenniejsza od złota, że ubogaca nie tylko tego, który coś otrzymuje, ale również tego, który daje (por. Tb 12, 8-9; Ps 41, 2).

 

Dodatkowe informacje