Rozstrzygnięcie I Gminnego Konkursu pod hasłem „Sketchnotka- mój sposób na nudę, czyli wizualna notatka z lekcji”.

            W odpowiedzi na zmieniającą się szkołę i zmieniające się podejście do uczenia się i nauczania w naszej szkole zorganizowany został I Gminny Konkurs pod hasłem „Sketchnotka- mój sposób na nudę, czyli wizualna notatka z lekcji”. Według naukowców wykorzystanie obrazu podczas notowania nie tylko często upraszcza i skraca proces zapisu (całe albo część zdania możesz zastąpić symbolami graficznymi), dokładniej przekazuje sens (mówi się, że jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów), ale też usprawnia zapamiętywanie i przypominanie sobie zanotowanych w ten sposób treści. 

            Celem konkursu było pogłębianie umiejętności w zakresie komunikacji niewerbalnej, wspieranie uczniów w rozwijaniu kreatywności i umiejętności uczenia się z wykorzystaniem technik sketchnotingu oraz propagowanie myślenia wizualnego jako formy wspomagającej uczenie się. 

            Uczestnicy konkursu świetnie poradzili sobie z zadaniem, ich sketchnotki pobudziły różne zmysły oglądających, uczniowie rozwijali kompetencje kluczowe takie jak: kreatywność i komunikacja (wizualna), zdolności artystyczne, wyobraźnię, a przede wszystkim nauczyli się, by patrzeć na zagadnienia omawiane na lekcji w taki sposób, aby wychwycić najważniejsze wiadomości i przetworzyć je na obraz, co z kolei ułatwi zapamiętywanie.

            Konkurs skierowany był do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: klas IV- VI oraz VII- VIII, wzięło w nim udział  szesnastu uczestników, ale do finału dotarło dwunastu.
             Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością oraz oryginalnym spojrzeniem tworząc sketchnotki z historii, biologii, geografii, języka angielskiego, języka polskiego czy matematyki.
            Po sprawdzeniu prac przez komisję konkursową wyłoniono zwycięzców:

a). w kategorii klas IV- VI:

I miejsce zdobyła praca Mai Bonar z NSP w Łajscach
II miejsce ex aequo zdobyły prace Weroniki Owsiak z NSP w Roztokach i Amelii Gierlasińskiej z SP w Łubnie Szlacheckim
III miejsce zdobyła praca Lilianny Goleń z SP w Tarnowcu

wyróżnienie zdobyła praca  Mai Jajugi z NSP w Łajscach

b). w kategorii klas VII- VIII:

I miejsce zdobyła praca Bartosza Klocka z NSP w Gliniku Polskim

II miejsce zajęła praca Aleksandry Kopczak z NSP we Wrocance

wyróżnienie zdobyła praca Jakuba Kopczaka z NSP we Wrocance

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy po odbiór pamiątkowych dyplomów i nagród dn. 10. 05. 2024r. o godz. 11.00 do SP w Tarnowcu.

koordynator Anna Faber

 

Dodatkowe informacje