Laboratoria Przyszłości

Foto            W ramach zajęć rozwijających z matematyki „Nauka przez działanie” prowadzone przez Katarzynę Forc i Joanne Walczak  klasy Ib, IIa, IIb oraz III odwiedziły szkolne Laboratorium Przyszłości. 

Laboratoria Przyszłości to największy program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Uczniowie będąc w pracowni otrzymali różnego rodzaju klocki. Mogli konstruować, budować wg własnego pomysłu lub według określonego wzoru ucząc się czytać instrukcje.

Układanie klocków rozwija u dzieci kreatywność i wyobraźnię. Uczy cierpliwości, trenuje koncentrację i umiejętność rozwiązywania problemów. Odgrywa dużą rolę w rozwijaniu wyobraźni przestrzennej.

Uczniowie pracowali w grupach co było doskonałą lekcją współdziałania, rozwiązywania problemów i dzielenia się.

 

Dodatkowe informacje