Polski złoty w obiegu od 100 lat NBP i jego funkcja emisyjna.

Foto     #ZłoteSzkołyNBP

     WARSZTAT UCZNIOWSKI

     POLSKI ZŁOTY W OBIEGU OD 100 LAT

     NBP I JEGO FUNKCJA EMISYJNA

Rozpoczynając realizację programu #ZłoteSzkołyNBP Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej zapoznała się z tematem w oparciu o dostępne materiały.

Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali zestaw gazetek informacyjnych, na których przedstawili czym zajmuje się Narodowy Bank Polski. Zwrócili uwagę na jego podstawowe funkcje takie, jak prowadzenie polityki pieniężnej, działanie na rzecz krajowego systemu finansowego, organizacja rozliczeń pieniężnych, zarządzanie rezerwami walutowymi, emitowanie banknotów i monet oraz obsługa bankowa skarbu państwa.

Na wystawie mogliśmy obejrzeć historię polskiego złotego – jak zmieniał się wygląd banknotów i monet przez ostatnie 100 lat, poczytać komiks Na tropach złotego, który przedstawiał historię waluty naszego kraju od czasów Bolesława Chrobrego do czasów współczesnych. Z kolejnej gazetki można było się dowiedzieć jak wygląda droga polskiego pieniądza z NBP do naszego portfela.

Członkowie drużyny przygotowali również wystawę prac – lapbooków, wykonanych na języku angielskim, przedstawiających historię naszej waluty.

Analizując dostępne materiały drużyna przygotowała gazetkę – WIELCY POLSCY EKONOMIŚCI, na której przedstawiłą sylwetki znanych Polaków: Tadeusza Brzeskiego – profesora Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmował się finansami, teorią ekonomii i planowaniem gospodarczym, Stanisława Głąbińskiego – prawnika, ekonomisty, polityka, Michała Kaleckiego – profesora nauk ekonomicznych, członka Polskiej Akademii Nauk, który zajmował się między innymi teorią dochodu narodowego oraz teorią wzrostu w gospodarce, Stanisława Grabskiego – ekonomisty, polityka, publicysty, posła, profesora ekonomii, Romana Rybarskiego – ekonomisty, polityka, przeciwnika monopoli i koncesji, redaktora ostatecznego projektu ustawy o Banku Polskim, Leopolda Caro – adwokata, ekonomisty, profesora Politechniki Lwowskiej, ks. Antoniego Roszkowskiego – społecznika, naukowca, ekonomisty, profesora Akademii Handlowej, ks. Antoniego Szymańskiego – ekonomisty, socjologa, teologa, Jana Stanisława Lewińskiego, który zajmował się historią doktryn ekonomicznych, Ferdynanda Zweiga – doradcy ekonomicznego, generała Władysława Sikorskiego, ekonomisty, socjologa, Adama Heydel – ekonomisty, który prowadził badania naukowe nad teorią ekonomii i dochodem narodowym oraz Adama Krzyżanowskiego – ekonomisty, profesora i prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zajmował się badaniami nad zaciąganiem kredytów, metodologią ekonomii, finansami, ekonomią rolnictwa, demografią i etyką.

Przygotowana przez uczniów wystawa pozwoliła zapoznać z tematyką IV edycji programu #ZłoteSzkołyNBP całą społeczność naszej szkoły.

 

Dodatkowe informacje