POLSKI ZŁOTY W OBIEGU OD 100 LAT

Foto        #ZłoteSzkołyNBP

        POLSKI ZŁOTY W OBIEGU OD 100 LAT
        – NBP i jego funkcja emisyjna

W ramach realizowanego programu POLSKI ZŁOTY W OBIEGU OD 100 LAT – NBP i jego funkcja emisyjna na zajęciach historii w klasach IV - VIII zostały przeprowadzone lekcje z ekonomią z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Lekcje skupiały się wokół tematyki reformy walutowej i powstania Banku Polskiego S.A.

Poprzez historię polskiego pieniądza uczniowie poznawali jego funkcję i losy. Szczególnie zaciekawiły ich dzieje polskiej waluty w czasie II wojny światowej. Mieli okazję obejrzeć banknoty i monety używane przez Polaków podczas okupacji niemieckiej i w czasach PRL. Na koniec każdej lekcji w parach uzupełniali kartę pracy, która zawierała zadania z zakresu chronologii funkcjonowania polskiego złotego.

Uczniowie z zaciekawieniem obserwowali prezentację, zadawali wiele pytań dotyczących emisji polskich znaków pieniężnych, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i obserwacjami poczynionymi na co dzień.

 

Dodatkowe informacje