#ZłoteSzkołyNBP – JĘZYK POLSKI Z EKONOMIĄ.

Foto

#ZłoteSzkołyNBP – JĘZYK POLSKI Z EKONOMIĄ

Pieniądze…te podobno nigdy nie zasypiają…?...?

             Lekcja została przeprowadzona w klasach – VII a i VII b oraz w VIII. Uczniowie, podzieleni na grupy, otrzymali fiszki z 8 zadaniami językowymi, w których motywem przewodnim były PIENIĄDZE. Przy okazji uczniowie utrwalali już zdobyte umiejętności z zakresu składni, fleksji, słowotwórstwa i fonetyki, a także frazeologii i ortografii.

  1. DEKLINACJA – odmiana przez przypadki rzeczownika PIENIĄDZ/PIENIĄDZE, oddzielanie tematu i końcówki, wskazywanie oboczności.
  2. SKŁADNIA – należało użyć rzeczownika PIENIĄDZ/PIENIĄDZE w funkcji różnych części zdania-  pomiotu, orzeczenia, przydawki, dopełnienia i okolicznika.
  3. FONETYKA – należało policzyć głoski, litery, sylaby i wskazać zjawisko fonetyczne, które zachodzi w wyrazie PIENIĄDZ/PIENIĄDZE.
  4. RODZINA TO JEST SIŁA  - uczniowie tworzyli rodzinę wyrazów do słowa PIENIĄDZ/PIENIĄDZE, wskazywali rdzeń i oboczności.
  5. MOC SŁOWA – ćwiczenie bogaciło zasób czynnego słownictwa- uczniowie zapisywali synonimy do słowaPIENIĄDZ/PIENIĄDZE.
  6. FRAZEOLOGIA – należało zgromadzić przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy ze słowem PIENIĄDZ/PIENIĄDZE.
  7. QUIZ – nagrodą za wykonanie wcześniejszych zadań był quiz ukryty pod QR KODEM – rozszyfrowanie skrótowca NBP i określenie czy to literowiec / głoskowiec? Zapisanie monet i banknotów słowami – z dbałością o poprawność ortograficzną liczebników.
  8. DLACZEGO ŚMIESZĄ NAS MEMY? – Uczniowie przygotowali graficzne memy, tworzyli hasła ze słowem PIENIĄDZ/PIENIĄDZE.

 Lekcja była doskonałą okazją do rozmowy o pieniądzach – odniesienie do tematu – dyskusja i formułowanie wniosków. Uczniowie utrwalili wiadomości językowe, ugruntowali wiedzę o funkcji pieniędzy. Podczas wykonywania ćwiczeń zauważyli, że PIENIĄDZ/PIENIĄDZE to nie tylko środek płatniczy, ale także SŁOWO, z którym możemy mieć problemy w codziennej komunikacji werbalnej.

Jedno słowo- moc możliwości. Jeden pieniądz – moc ekonomii.

Nauka przez zabawę okazała się praktyczna, integrowała grupę i pokazała, że słowa maja uniwersalne zastosowanie. Język polski, polska gramatyka i język to nieodłączny element machiny finansowej.

Opracowanie materiałów na lekcję i realizacja mgr Anetta Walaszczyk

 

Dodatkowe informacje