250 rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej.

Foto     14 października 1773 roku, a więc 250 lat temu, Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej – pierwszą w Europie państwową władzę oświatową powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jej pierwsza nazwa brzmiała: Komissyja nad edukacją młodzi narodowej szlacheckiej dozór mająca. Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa.

Komisji Edukacji Narodowej udało się stworzyć jednolity system szkolnictwa, zreformować uniwersytety i opracować zbiór przepisów szkolnych. Komisja zajęła się domowym kształceniem dziewcząt, a także zainicjowała powstanie sieci szkół parafialnych dla chłopów. Powołane przez nią Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych zreformowało programy i metody nauczania, wydało nowoczesne podręczniki. Kształcenie miało dawać praktyczne umiejętności, dlatego ograniczono nauczanie łaciny, a wprowadzono przedmioty przyrodnicze, fizykę, historię, geografię, a także elementy nauk rolniczych i medycznych. Działalność Komisji Edukacji Narodowej została uznana za jedno z największych osiągnięć kulturalnych Polski w czasach oświecenia, a jej patriotyczno-obywatelskie wychowanie dało pozytywne efekty zwłaszcza w dobie zaborów. We wszystkich szkołach wykładano w języku polskim. Dzięki temu wychowano nowe pokolenie Polaków świadomych swojej tożsamości mimo pogarszającej się sytuacji politycznej i ekspansji zaborców. Kadra nauczycielska jeszcze przez lata kontynuowała tajne nauczanie w duchu dorobku Komisji, a z podręczników wydawanych przez Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych korzystali jeszcze nawet Mickiewicz i Prus.

Rocznica ta stała się doskonała okazją do zapoznania się z historią polskiego szkolnictwa, która została przedstawiona w czasie akademii zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas  IV – VIII obejrzeli film na temat powstania i działalności komisji w ramach zajęć z wychowawcą, a chętni z klas VI – VIII przygotowali piękne lapbooki na ten  temat. Ponadto uczniowie klasy VIIa udali się na cmentarz w celu uporządkowania grobu pierwszego nauczyciela i zarazem założyciela szkoły w Tarnowcu – Józefa Kamińskiego.

Lapbooki wykonali: Iga Grabowska kl. VIa, Hubert Kołbuc kl. VIa, Elisa Consentino Garzi kl. VIIb, Amelia Dedo kl. VIIb, Jagoda Latoszek kl. VIII, Emila Rozpara kl. VIII. Wszystkim bardzo dziękujemy i gratulujemy wspaniałych pomysłów.

 

Powstanie Komisji Edukacji Narodowej:

www.youtube.com/watch?v=1rBuqKXPBF0

 

Dodatkowe informacje