Uroczystość Ślubowania i Pasowania na Ucznia oraz DEN.

Foto     13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z uroczystością Ślubowania i Pasowania na Ucznia.

Uczniowie klasy VIa, pod kierunkiem Pani Joanny Walczak, przypomnieli wszystkim zebranym genezę obchodzonego święta, zwłaszcza historię Komisji Edukacji Narodowej, która w tym roku obchodzi 250 rocznicę powstania.

W tym roku pasowania na ucznia dostąpiło 27-ro dzieci. Do tego niezwykle wyjątkowego dnia pierwszoklasiści, pod kierunkiem p. Anny Cichoń i p. Katarzyny Sanockiej, przygotowywali się przez ostatnie tygodnie. Nauka wierszyków, piosenek, była dla nich wyzwaniem, które z chęcią podejmowali.

Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły pani Urszuli Boratyn, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów życząc im, by w szkole czuli się dobrze i odkrywali swoje talenty, zdobywając jak najlepsze wyniki w nauce. Zwracając się do nauczycieli i innych pracowników szkoły Pani Dyrektor podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń, za zaangażowanie i ogromny wkład pracy nauczycieli na rzecz szkoły oraz poświecenie i serce, którymi obdarzani są uczniowie. Następnie wręczyła Nagrodę Dyrektora p. Marii Kotulak, p. Joannie Walczak oraz p. Jackowi Bracikowi za ich szczególne osiągnięcia.

Obecna na tej uroczystości pani Wójt Agata Augustyn oprócz życzeń i upominków dla pierwszaków, nagrodziła Panią Dyrektor Urszulę Boratyn, Panią Alicję Graselę i Panią Renatę Filip, Nagrodą Wójta. Złożyła również najserdeczniejsze podziękowania i życzenia wszystkim pracownikom szkoły, a szczególne podziękowania skierowała do p. Alicji Graseli i p. Renaty Filip, które już niebawem przejdą na emeryturę po 40 latach pracy przy tablicy.

Następnie uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne oraz zgodnie z tradycją musieli wykazać się swoją wiedzą z różnych dziedzin. To był egzamin, który zdali na szóstkę.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Pani Dyrektor. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu, a pani Katarzyna Sanocka wręczyła wszystkim uczniom pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło także serdecznych życzeń, słodkości i prezentów od zaproszonych gości, od koleżanek i kolegów z klas II i III oraz słodkiego poczęstunku przygotowanego przez Rodziców uczniów kl. I.

 Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły i wręczyli im słodkie upominki. Tę chwilę, swoim występem, uświetnił szkolny chór pod kierunkiem p. Marty Kapały i „wyśpiewał” wszystkim pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia .

Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w pamięci naszych pierwszoklasistów, a my życzymy im samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.

Dodatkowe informacje