„Sprzątanie świata łączy ludzi”.

Foto      W tym roku obchodziliśmy 30. Akcję Sprzątania Świata. W trzeci weekend września wszyscy ludzie dobrej woli zaangażowali się w posprzątanie „kawałka” Polski. Uczniowie naszej szkoły również z wielką chęcią dołączyli do akcji. 

Klub Ekologa przygotował plakaty informujące o tegorocznej kampanii Sprzątania Świata. 88 uczniów wraz z opiekunami, zaopatrzeni w worki (120 l.) i rękawice, wyruszyło na drogi Tarnowca. Zebrano w sumie 14 worków. Znaleziono również 3 dzikie wysypiska śmieci.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji naszej wspólnej misji - uczniom i nauczycielom, a w sposób szczególny Gminie Tarnowiec, która co roku wspiera nasze działania.

 

Dodatkowe informacje