Innowacja na lekcjach języka polskiego.

W bieżącym roku szkolnym dwie klasy VIa (nauczyciel języka polskiego mgr Anna Faber) i klasa VIIb (nauczyciel mgr Anetta Walaszczyk) biorą udział w projekcie innowacyjnym pod hasłem „Słówko tygodnia”, który polega na cotygodniowym (aż do czerwca) wprowadzaniu „słówka tygodnia” - prezentowanie słówka w klasie w formie np. schetnotki i aktywności z nim związanych: używanie w mowie, piśmie, sprawdzenie znajomości znaczenia, wykorzystanie podczas zabaw i quizów tematycznych, tworzenie projektów i finałowego lapbooka jako ewaluacji innowacji.

Projekt ma za zadanie zachęcić uczniów przez zabawę do czynnego wzbogacania zasobów słownictwa, świadomego posługiwania się nim i wykorzystania wiedzy w praktyce.

Oczekiwane efekty dla ucznia:

  • wzbogacenie słownictwa,
  • zwiększona motywacja do uczenia się zagadnień z zakresu języka polskiego,
  • atrakcyjniejsze lekcje języka polskiego,
  • zwiększenie sprawności w zakresie czytania i słuchania ze zrozumieniem,
  • rozwinięcie aktywności uczniów w zakresie używania trudnych słów.

Oczekiwane efekty dla szkoły:

  • podnoszenie jakości pracy szkoły,
  • wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły,
  • promocja szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim,
  • zwiększenie atrakcyjności prowadzonych lekcji.

 Plakat

 

Dodatkowe informacje