NARODOWE CZYTANIE 2023 – „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Foto            11 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w corocznej akcji „Narodowego Czytania”. W tym roku była to już 12 edycja, która przybliżyła nam powieść polskiego pozytywizmu „Nad Niemnem”. Patronat honorowy objął prezydent RP Andrzej Duda, który skierował do Polaków następujące słowa : 

         To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…) Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu – podkreślił w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

       Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności – dodał Prezydent.

Nasi uczniowie, podczas lekcji języka polskiego, przenieśli się na chwilę do rodziny Bohatyrowiczów i Korczyńskich, aby po krótkiej lekturze Legendy o Janie i Cecylii wykonać kilka zaproponowanych przez polonistów zdań z „Escape roomu lekturowego”. Praca z zadaniami przebiegała w miłej atmosferze, gdyż uczniowie zadbali o wystrój klas, przynosząc w tym dniu liczne bukiety polnych i ogrodowych kwiatów.

            W środę 13 września młodzież z klas VII i VIII uczestniczyła w Narodowym Czytaniu „Nad Niemnem” w Parku Dworskim w Tarnowcu. Akcja została zorganizowana przez Gminną Bibliotekę w Tarnowcu i bibliotekę szkolną. Z tekstem powieści Elizy Orzeszkowej w pięknym czytaniu zmierzyli się zaproszeni goście oraz Pani Wójt Agata Augustyn.

Dodatkowe informacje