Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
w Szkole Podstawowej
w Tarnowcu - 4.09.2023 

 

8.00 - Msza święta w kościele parafialnym dla uczniów, nauczycieli, rodziców. 

 

9.00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w sali GOK-u w Tarnowcu.

Uczniowie klas 1a i 1b wraz z wychowawcami po uroczystym rozpoczęciu zostają w GOK-u. Podczas spotkania będą rozdawane podręczniki do klasy pierwszej.

Uczniowie klas 2-8 po uroczystym rozpoczęciu wraz z wychowawcami przechodzą do budynku szkoły na spotkanie organizacyjne.  

 

W tym dniu świetlica szkolna od godz. 6:4pełni dyżur w sali GOK-u.  

Przywozy (parking koło poczty):   

  • I kurs: 7:00 – Dobrucowa, Sądkowa, Roztoki, Gliniczek, Czeluśnica, Gąsówka 

  • II kurs: 7:30 - Brzezówka 

  • III kurs: 7:45 - Potakówka, Wrocanka, Umieszcz 

Odwozy (przystanek na parkingu przy kościele): 

  • I kurs: godz.10:00 (bus): Potakówka 

  • II kurs: godz.10:00 (autobus): Brzezówka 

  • III kurs: godz.10:15 (autobus): Sądkowa, Roztoki, Gliniczek, Gąsówka, Tarnowiec (Kwiatkowiska) 

  • III kurs 10:15 (bus): Wrocanka, Umieszcz 

 

Dodatkowe informacje