Sukces naszych absolwentów.

            Niedawno poznaliśmy wyniki egzaminu ósmoklasisty i znów jesteśmy dumni, ponieważ po raz kolejny możemy świętować SUKCES naszych Absolwentów. Już niemal staje się tradycją, że co roku absolwenci Szkoły Podstawowej w Tarnowcu osiągają wysokie lokaty i dzięki temu otwierają sobie drogę do wymarzonych szkół średnich. Tegoroczni Ósmoklasiści udowodnili, że chcieć to móc, że nie ma takich przeszkód, których nie da się pokonać i zdali na wysokim poziomie język polski, matematykę i język angielski.

*Wyniki uczniów mierzone były w skali staninowej, której zakres wynosi od 1 do 9 stanina.

 Język polski:

kl. VIIIa 69,19%, stanin 6

kl. VIIIb 74,25, stanin 7

Szkoła 72%, stanin 7. Stanowi to wynik dużo wyższy niż gmina- 65% , powiat 68%,

województwo- 68%, a nawet kraj- 66%.

Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższy 9 stanin z języka polskiego to:

kl. VIIIa- E. Kwiek, J. Kowalczyk, M. Muszańska, O. Półtorak, R. Soboń, M. Stryszak

kl. VIIIb- W. Lisowiec, M. Radoń, P. Tokarz, O. Tomasik, E. Sobczak, M. Wilusz, J. Wiśniowska, J. Żebracki


Matematyka:

kl. VIIIa 61,5%, stanin 7

kl. VIIIb 61,4%, stanin 7

Szkoła 61,4%, stanin 7. Stanowi to wynik dużo wyższy niż gmina- 49% , powiat 52%,

województwo- 56%, a nawet kraj- 53%.

Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższy 9 stanin z matematyki to:

kl. VIIIa- E. Kwiek, J. Kowalczyk, J. Pawłowska, J. Sławniak, R. Soboń

kl. VIIIb- M. Radoń, Sz. Radoń, O. Szal, P. Tokarz, J. Wiśniowska, P. Wyderka, J. Żebracki


Język angielski:

kl. VIIIa 61,88%, stanin 5

kl. VIIIb 63,6%, stanin 5

Szkoła 62,8%, stanin 5. Stanowi to wynik dużo wyższy niż gmina- 55% i wyższy niż powiat 61%.

Województwo- 65%, kraj- 66%.

Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższy 9 stanin z języka angielskiego to:

kl. VIIIa- I. Grabowski, J. Kowalczyk, O. Półtorak, J. Sławniak, R. Soboń

kl. VIIIb- W. Lisowiec, Sz. Radoń, K. Ślusarczyk, J. Żebracki


Uczniowie, którzy zdali egzamin ósmoklasisty z najlepszym wynikiem to:

Róża Soboń kl. VIIIa -113p.

Jakub Żebracki kl. VIIIb - 112p.

Szymon Radoń kl. VIIIb -110p.

Oskar Półtorak kl. VIIIa - 108p.

Patrycja Tokarz kl. VIIIb - 107p.

Emilia Kwiek kl. VIIIa - 106p.

Wiktor Lisowiec kl. VIIIb -106p.

Julia Kowalczyk kl. VIIIa - 104p.

Emilia Sobczak kl. VIIIb - 104p.

Julia Sławniak kl. VIIIa - 104p.

Julia Wiśniowska kl. VIIIb - 103p.

Maja Radoń kl. VIIIb -100p.

Gratulujemy!

            Po raz kolejny udowadniamy, że dzięki determinacji i zaangażowaniu można osiągnąć zamierzony cel, jednak nie byłoby takich rezultatów, gdyby nie ciężka praca uczniów, nauczycieli i rodziców. Bolesław Prus tak pisał o pracy:

Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po siewie, przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty.”

Życzymy naszym Absolwentom wielu jeszcze sukcesów, a Nauczycielom, aby podejmowany trud był niezmiennie źródłem satysfakcji.

 

Dodatkowe informacje