Wyniki Powiatowego Konkursu „Matematyka bankiem praktycznej wiedzy”.

Foto    Dnia 21 kwietnia 2023 r. nasza szkoła przeprowadziła Powiatowy Konkurs „Matematyka bankiem praktycznej wiedzy”. To była już piąta edycja. Patronat nad konkursem objęli:

 • Wójt Gminy Tarnowiec pani Agata Augustyn,
 • Prodziekan Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle i Radna Sejmiku Wojewódzkiego , pani Joanna Bril,
 • Dyrektor Banku Spółdzielczego w Bieczu, oddział w Tarnowcu, pan Piotr Wietecha.

Jak w ubiegłych latach koordynatorami konkursu byli:

 • pani Katarzyna Forc – nauczycielka matematyki,
 • pan Mariusz Nazgowicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 • pani Barbara Stec – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
 • pani Joanna Walczak – nauczycielka matematyki.

W konkursie wzięło udział ogółem 108 uczestników z 13 szkół: NZSP Czeluśnica – 6 uczniów, NSP Glinik Polski – 8, SP Jedlicze – 12, SP 2 Jasło - 16, SP Jaszczew – 3, NZS-P Łajsce - 13, SP Łubno Szlacheckie – 8, SP Moderówka – 6, NZS-P Nowy Glinik - 5, NSP Roztoki – 4, SP Tarnowiec - 14, NSP Wrocanka – 6, NZS-P Umieszcz – 7 uczniów .

Reprezentanci poszczególnych poziomów liczyli:

 • klasa I – 10 uczniów
 • klasa II – 16 uczniów
 • klasa III – 20 uczniów
 • klasa IV – 9 uczniów
 • klasa V – 17 uczniów
 • klasa VI – 16 uczniów
 • klasa VII – 6 uczniów
 • klasa VIII –14 uczniów

Konkurs został wpisany przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty na listę konkursów mogących być wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły.

W dniu 26 maja 2023 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na który zostali zaproszeni wszyscy laureaci. Część artystyczną przygotowała pani Joanna Walczak, koordynator konkursu. Nagrody i dyplomy wręczyli: Wójt Gminy Tarnowiec pani Agata Augustyn, Prodziekan Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle i Radna Sejmiku Wojewódzkiego , pani Joanna Bril oraz Dyrektor Banku Spółdzielczego w Bieczu, oddział w Tarnowcu, pan Piotr Wietecha.

 Wyniki konkursu: 

KLASA I

Lp.

Nazwisko i imię

Szkoła

Miejsce

1.

Kosiba Piotr

SP 2 Jasło

I

2.

Borek Oliwia

SP Łubno Szlacheckie

II

3.

Wolska Olga

SP 2 Jasło

III

4.

Rudnik Filip

NSP Roztoki

IV- wyróżnienie

5.

Liszka Kacper

NZS-P Łajsce

V - wyróżnienie

KLASA II

Lp.

Nazwisko i imię

Szkoła

Miejsce

1.

Świerczek Mikołaj

SP 2 Jasło

I

2.

Szurek Dominik

NSP Wrocanka

II

3.

Danicki Mateusz

NZSP Czeluśnica

III

4.

Jerzyk Antoni

SP Łubno Szlacheckie

IV -wyróżnienie

5.

Ziemski Michał

SP Tarnowiec

V -wyróżnienie

KLASA III

Lp.

Nazwisko i imię

Szkoła

Miejsce

1.

Moliński Jakub

SP Moderówka

I

2.

Kret Maciej

SP2 Jasło

II

3.

Moliński Kamil

SP Moderówka

III

4.

Kusiak Wiktor

SP Jaszczew

IV -wyróżnienie

5.

Wójcik Tymon

SP 2 Jasło

V -wyróżnienie

KLASA IV 

Lp.

Nazwisko i imię

Szkoła

Miejsce

1.

Zasadny Grzegorz

SP 2Jasło

I

2.

Buczyński Radosław

SP Tarnowiec

II

3.

Woliński Adam

SP 2 Jasło

III

4.

Wierzbicki Borys

SP Tarnowiec

IV -wyróżnienie

5.

Kret Tymoteusz

SP Jedlicze

V -wyróżnienie

KLASA V 

Lp.

Nazwisko i imię

Szkoła

Miejsce

1.

Rymarz Kamil

SP 2 Jasło

I

2.

Trybus Mikołaj

SP Jedlicze

II

3.

 Selwiesiuk Michał

SP 2 Jasło

III

4.

Bonar Maja

NZS-P Łajsce

IV -wyróżnienie

5.

Marek – Gębuś
Konstancja

NZS-P Nowy Glinik

V -wyróżnienie

6.

Zborowski Jakub

SP Jedlicze

V -wyróżnienie

KLASA VI 

Lp.

Nazwisko i imię

Szkoła

Miejsce

1.

Przemyski  Kamil

NSP Glinik Polski

I

2.

Sanocki Dawid

SP Tarnowiec

II

3.

Bielawka Anna

SP Jedlicze

III

4.

Figlus Lena

NZS-P Łajsce

IV -wyróżnienie

5.

Waśko Hubert

SP 2 Jasło

V -wyróżnienie

KLASA VII

Lp.

Nazwisko i imię

Szkoła

Miejsce

1.

Baca Fabian

NSP Glinik Polski

I

2.

Grasela Kacper

SP2 Jasło

II

3.

Gustek Gabriela

SP2 Jasło

III

4.

Śmietana Karol

SP Jedlicze

IV -wyróżnienie

5.

Wiater Martyna

SP Jedlicze

V -wyróżnienie

KLASA VIII

Lp.

Nazwisko i imię

Szkoła

Miejsce

1.

Pabisz Maciej

SP2 Jasło

I

2.

Hałucha Filip

SP2 Jasło

II

3.

Zagórski Antoni

SP Jedlicze

III

4.

Dubis Rafał

SP Jedlicze

IV -wyróżnienie

5.

Nowak Zofia

NSP Glinik Polski

V -wyróżnienie.

 

Koordynatorzy konkursu

 

 

 

Dodatkowe informacje