Najpierw przeczytam, potem narysuję, czyli sketchnoting na polskim.

Foto            W ramach innowacji pedagogicznej pt. „Najpierw przeczytam, potem narysuję, czyli sketchnoting na polskim” oraz XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!” uczniowie klasy IVb wybrali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, by zapoznać się z pracą bibliotekarza i zasadami tworzenia lapbooka. 

            Co to jest lapbook? Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. W takiej teczce jest miejsce na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Metoda ta cieszy się dużą popularnością, ponieważ poprzez zabawę może służyć między innymi usystematyzowaniu zdobytej wiedzy lub jej poszerzeniu.
            Podczas tych zajęć uczniowie nauczyli się składać: koperty, kieszonki, książeczki, czyli poznali różne sposoby na ciekawe zamieszczanie informacji. Tu nie było ograniczeń. Tworząc swój lapbook mieli okazję wykazać się zdolnościami artystycznymi, wykorzystać talent plastyczny, ale także wykazać się umiejętnością planowania. Bo ważne jest także rozmieszczenie książeczek i kieszonek, co daje okazję do kształtowania lub doskonalenia umiejętności tworzenia kompozycji. Pracy i pomysłów było wiele. Uczniowie wykonywali zadnie z wielkim zaangażowaniem i skupieniem, ponieważ każdemu zależało, aby to jego lapbook był najciekawszy. Powstały prace na różne tematy: o małych ojczyznach, podróżach po Europie, sportowe.
            Po zajęciach uczniowie udali się do oddziału dla dzieci, gdzie pani bibliotekarka zapoznała ich z pracą bibliotekarza oraz krótko omówiła regulamin biblioteki. Po chwili wszyscy zniknęli między regałami.

Dodatkowe informacje