Skarbonka wielkopostna 2023.

Foto               OSZCZĘDZAMY… POMAGAMY…
               Skarbonka wielkopostna 2023
                    
#dobrajestwiecej

Praktyką lat ubiegłych również i w tym roku uczniowie naszej szkoły podjęli wyzwanie MNOŻENIE PRZEZ DZIELENIE, czyli bezinteresowną pomoc na rzecz osób starszych i chorych w ramach ogólnopolskiej akcji Jałmużna wielkopostna. Tegorocznej akcji towarzyszyło hasło „Czas Miłosierdzia”, które przypominało, że Wielki Post oraz następujący po nim Tydzień Miłosierdzia to szczególny okres w roku dla wszystkich chrześcijan. To czas, w którym szczególnie ważne jest dzielenie się sobą z innymi i dzielenie się tym, co mamy zgodnie z zasadą, że prawdziwą wartość człowieka określa nie to, ile posiada, ale to, co może dać. 

Podczas lekcji religii  na początku Wielkiego Postu prawie 100 skarbonek – otrzymanych od Caritas Diecezji Rzeszowskiej - trafiło do uczniów klas Ia, Ib, II, IVa, IVb, Va, Vb. Uczniowie po Tygodniu Miłosierdzia przynosili skarbonki do szkoły i tak rosła „góra” datków serca…

W tym roku postanowiliśmy policzyć sami: chętni uczniowie z klasy II i IVa segregowali bilon, a z VIIIa liczyli wraz z katechetką p. Edytą. A było tegoż liczenia sporo:

100x 5zł, 183x 2zł, 280x1zł, 408x0,50zł, 717x0,20zł, 1054x0,10zł, 856x0,05zł, 400x0,02zł, 2040x0,01zł i 720,00zł w banknotach po 10zł i 20zł.

I tak z 80 skarbonek zebraliśmy 2390,00 zł. Całą kwotę wpłaciliśmy na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Kolorowa skarbonka wypełniona datkami serca to dowód otwartości Uczniów i ich Rodziców na pomoc potrzebującym. Jednym i Drugim szczere: Bóg zapłać!

Pamiętajmy: Związek jałmużny z miłością sprawia, że jest ona cenniejsza od złota, że ubogaca nie tylko tego, który coś otrzymuje, ale również tego, który daje (por. Tb 12, 8-9; Ps 41, 2).

 

Dodatkowe informacje