Innowacja pedagogiczna - „Najpierw przeczytam, potem narysuję, czyli sketchnoting na polskim”- odcinek 4.

Foto            W ramach innowacji pedagogicznej w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs „Sketchnotka- mój sposób na nudę, czyli wizualna notatka z lekcji”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 14 kwietnia. Celem konkursu było pogłębianie umiejętności w zakresie komunikacji niewerbalnej (wzrokowe środki przekazu), wspieranie uczniów w rozwijaniu kreatywności i umiejętności uczenia się z wykorzystaniem technik sketchnotingu oraz propagowanie myślenia wizualnego, jako formy wspomagającej uczenie się.

            Uczestnicy konkursu dobrze poradzili sobie z zadaniem, ich sketchnotki pobudziły różne zmysły oglądających, uczniowie rozwijali kompetencje kluczowe takie jak: kreatywność i komunikacja (wizualna), zdolności artystyczne, wyobraźnię, a przede wszystkim nauczyli się, by patrzeć na zagadnienia omawiane na lekcji w taki sposób, aby wychwycić najważniejsze wiadomości i przetworzyć je na obraz, co z kolei ułatwi zapamiętywanie.

            Konkurs skierowany był do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: klas IV- VI oraz VII- VIII, wzięło w nim udział jedenastu uczestników.
             Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością oraz oryginalnym spojrzeniem tworząc sketchnotki z języka polskiego, historii, matematyki czy języka niemieckiego
            Po sprawdzeniu prac przez komisję konkursową wyłoniono zwycięzców:

Zwycięzcy:

a). w kategorii klas IV- VI:

I miejsce zdobyły ex aequoprace Huberta Kołbuca i Michała Sanockiego- uczniów kl. Va,
II miejsce zdobyła praca Karoliny Witkoś- uczennicy kl. Va,
III miejsce zdobyła praca Mileny Lawery – uczennicy kl. VIa

b). w kategorii klas VII- VIII:

I miejsce zdobyła praca Olgi Tomasik- uczennicy kl. VIIIb
II miejsce zajęła praca Mai Radoń- uczennicy kl. VIIIb, natomiast
III miejsce należało do Mileny Wilusz – uczennicy kl. VIIIb.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Anna Faber

 

Dodatkowe informacje