Innowacja pedagogiczna „Najpierw przeczytam, potem narysuję, czyli sketchnoting na polskim”- odcinek 1.

Pan prof. Kazimierz Ożóg- znakomity językoznawca- mawiał, że nasze pokolenie jest pokoleniem obrazkowym, bo to obraz przemawia do nas najdosadniej i to za pomocą obrazu człowiek od najdawniejszych czasów przekazywał potomnym wiedzę na temat świata.

            Ta mądrość, a także ciekawość poznawcza i zmieniające się zapotrzebowania uczniów sprawiły, że w drugim półroczu w naszej szkole wdrożona została innowacja pedagogiczna pt. „Najpierw przeczytam, potem narysuję, czyli sketchnoting na polskim”, którą objęto uczniów klasy IVb. 

           Innowacja ta ma na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów czytelnictwem oraz notowaniem wizualnym. Warto zachęcać do czytania, szczególnie we współczesnym świecie, w którym dzieci coraz częściej korzystają z komputera, telewizji, telefonów itp. Prowadzi to do zubożenia języka ojczystego, problemów w codziennej komunikacji czy braku umiejętności wyrażania własnych myśli. Czytanie wzbogaca język, rozwija wyobraźnię, uczy abstrakcyjnego myślenia, stymuluje ogólny rozwój, uczy wyrażać własne opinie, a także kształci empatię. Innowacja opiera się także na notowaniu wizualnym- sketchnotingu, który jest znacznie ciekawszą formą notowania i powinien stać się konkurencją dla długich notatek.

            Przed uczniami kl. IVb pojawią się następujące wyzwania:
- Wykonanie ilustracji do realizowanych podczas lekcji lektur szkolnych.
- Konkurs szkolny pt. „Sketchnotka- mój sposób na nudę”.
- Projektowanie gier planszowych z bohaterami naszych lektur. Warsztaty i Klasowy Turniej Gier Planszowych pt. „Lektury na planszy”.

- Projektowanie zakładek do książek.
- W roli aktora małej sceny. Przedstawienie dla klas młodszych.
- Spotkanie z poezją.
- Dorośli czytają dzieciom.
- „Wiosna z książką”- akcja czytelnicza w Gminnym Przedszkolu w Tarnowcu.
- Lekcje biblioteczne.

 

Dodatkowe informacje