Debata.

#ZłoteSzkołyNBP

POZNAJEMY BANK CENTRALNY

DEBATA

 20 marca 2023 roku w naszej szkole zorganizowana została DEBATA w ramach realizowanego programu #ZłoteSzkołyNBP. Naszymi honorowymi gośćmi, ekspertami w dziedzinie ekonomii i bankowości, byli pani Agata Augustyn – Wójt Gminy Tarnowiec, pan Piotr Wietecha – dyrektor Banku Spółdzielczego w Bieczu, oddział w Tarnowcu oraz pani Urszula Boratyn – dyrektor naszej szkoły. W debacie wzięły udział klasy szóste, siódma, ósme oraz młodsi uczniowie nagrodzeni w konkursach ekonomicznych.

W czasie debaty członkowie Drużyny Ambasadorów Wiedzy Ekonomicznej przedstawili temat i założenia III edycji programu. Przedstawili przygotowane przez siebie gazetki i prezentacje oraz omówili szereg podejmowanych w ramach projektu działań. Członkowie drużyny zaprezentowali również zdobyte umiejętności językowe odgrywając scenkę w języku angielskim „At the bank”.

Następnie poprowadzono dyskusję moderowaną na temat pieniędzy – ich znaczenia w życiu oraz podjęliśmy tematy płatności gotówkowych oraz bezgotówkowych, ich zalet i wad. Omówiliśmy temat inflacji i deflacji. Wyjaśniliśmy na czym polegają te zjawiska i w jaki sposób bank centralny stara się im zapobiegać. W przystępny sposób, na konkretnych przykładach, staraliśmy się pokazać jak decyzje Banku Centralnego wpływają na gospodarkę państwa i efekt domina, który zostaje wywołany poprzez podniesienie lub obniżenie stóp procentowych.

Nasi goście również zabrali głos w tak ważnych dyskusjach na tematy ekonomiczne. Pan dyrektor banku zwrócił uwagę na bezpieczeństwo wykonywania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych oraz na zabezpieczenia sprzętu elektronicznego przed atakami hakerów. Pani wójt, również przestrzegała zebranych przed oszustwami internetowymi oraz opowiedziała o łatwo dostępnych kredytach i konieczności ich spłaty co nie zawsze jest łatwe. Zachęcała zebranych do oszczędzania, bo zdecydowanie przyjemniej jest wydawać pieniądze zaoszczędzone niż pożyczone.

W czasie debaty podsumowaliśmy konkursy na „Projekt awersu 100 zł własnego banknotu z wizerunkiem patrona naszej szkoły”, na „Lapbook informujący o działalności Banku Centralnego”, ogłosiliśmy wyniki konkursu matematyczno – ekonomicznego oraz przyznaliśmy tytuły Mistrzów Ortografii Ekonomicznej. Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

 

Dodatkowe informacje