Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej.

Plakat

,,Umysł ludzki jest niczym ogród;
 jeśli chcemy, żeby rosły w nim piękne kwiaty,
 musimy najpierw go wyplewić.(…)
Powinniśmy także sporządzić listę
wszystkich naszych talentów i cech pozytywnych.
Kwiaty nie będą potrzebowały wiele czasu,
 aby zakiełkować.
 Staniemy się bardziej świadomi
naszych własnych dobrych cech i uzdolnień”.

John Powell SJ „Twoje szczęście jest w Tobie.”

           Wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego nasza szkoła, w ramach innowacji pedagogicznej, przystąpiła do realizacji w klasach IV  programu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. 

         Apteczka pierwszej pomocy medycznej potrzebna jest zazwyczaj   w sytuacji kiedy ktoś zrani się lub skaleczy, by szybko opatrzyć rany, zakleić plastrem zadrapania czy uśmierzyć ból. A co się dzieje, jeśli  mamy do czynienia ze zranieniem emocjonalnym?

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale by również odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdzie po okresie pandemii i izolacji, uczniowie często nie potrafią radzić sobie z trudnymi emocjami i niejednokrotnie mają problemy z umiejętnościami społecznymi oraz poczuciem własnej wartości.

         Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

         Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

Tematyka programu:

1.           Apteczka Skarbów- jak leczyć rany duszy?.

2.           Optymizm- myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!

3.           Przyjaźń-okazuj miłość i przyjaźń.

4.           Kreatywność- ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty.

5.           Wytrwałość- nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans.

6.           Zdrowie fizyczne- dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie- to poprawia samopoczucie.

7.           Szczerość- nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia.

8.           Życzliwość- próbuj zrozumieć i wspierać innych.

9.           Wdzięczność- okazuj wdzięczność a wszystko, co cię spotyka.

10.         Marzenia- wyznaczaj sobie cele i snuj marzenia.

         Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w uczniach umiejętności radzenia sobie ze stresem i  trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i rozumienia innych.

Dodatkowe informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie:

https://www.pozytywnaedukacja.pl/

         Katarzyna Sanocka

 

 

Dodatkowe informacje