Innowacja pedagogiczna „Moja pasja to ja”.

Foto  Od pierwszych dni roku 2023 rozpoczęła  się realizacja innowacji pedagogicznej „Moja pasja to ja”, prowadzona w klasie 3 a.

Podczas pierwszego etapu edukacyjnego – tzw. edukacji wczesnoszkolnej, następuje szczególne kształtowanie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka. To właśnie w tym czasie dzieci wykazują ogromną „ciekawość otaczającego świata”, przyjmują postawę badacza i obserwatora zachodzących zjawisk w przyrodzie, otoczeniu bliższym i dalszym. Umysł jest bardzo chłonny, elastyczny i podatny na wszelkie oddziaływania innych.

Intencją innowacji jest  wsparcie wychowanków w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań, pasji i talentów z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących. W czasie planowanych  spotkań uczniowie będą poznawać swoje możliwości, zainteresowania, talenty.

Dzieci poprzez swoją aktywność, działanie, dzielenie się swoimi umiejętnościami i wiedzą utrwalają pozytywny obraz samego siebie, pogłębiają wiarę we własne możliwości

Wyniki innowacji posłużą do zintensyfikowania działań wychowawczych – wzmocnienia wiary we własne możliwości, rozszerzenia zainteresowań, wyeliminowania lęku przed wystąpieniami publicznymi, wzmocnienia pozycji w grupie rówieśniczej, kształtowania szacunku i tolerancji dla zainteresowań i pasji innych ludzi. Uczniowie klasy III a podzielą się z młodszymi kolegami swoja wiedzą i umiejętnościami z następujących dziedzin:

1. Magiczna kostka Rubika.

2. „Bo to jest taka moja muzyka”

3. Tańcem wyrażam siebie.

4. Moje kolekcje przyrodnicze.

5. Papierowy świat origami.

6. Motoryzacja to jest to.

7. Rolnictwo daje nam chleb.

8. Może zostanę artystą malarzem?

9. Świat klocków Lego.

10. Język angielski przepustką do przyszłości.

11. Koń – przyjaciel człowieka.

 

Dodatkowe informacje