II Gminny Konkurs Matematyczny

27 listopada 2012r. w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu odbył się Gminny Konkurs Matematyczny pola i obwody, czyli planujemy ogrody.

Przeznaczony był dla uczniów klas trzecich gimnazjum. W konkursie wzięli udział gimnazjaliści z Umieszcza, Łubna Szlacheckiego i Tarnowca osiągający maksymalnie dostateczne wyniki w nauce.

 

Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy matematycznej, mobilizowanie uczniów do poszerzania wiadomości i rozwijania posiadanych umiejętności oraz ukazanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym.

            Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Karol Jasiński – ZSP Umieszcz
II miejsce – Radosław Sajdak – ZSP Łubno Szlacheckie
III miejsce – Klaudia Borończyk – ZSP Łubno Szlacheckie

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Gminę Tarnowiec.

Dodatkowe informacje