Dowóz uczniów

 

Organizacja dowozu uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnowcu

od 04.09.2023 r.

 

Przywozy

    I kurs 7.00  –  Dobrucowa, Sądkowa, Roztoki, Gliniczek, Czeluśnica, Gąsówka

    II kurs 7.30  – Brzezówka

    III kurs 7.45  – Potakówka , Wrocanka ( Nowa Wieś)

    IV kurs 7.30 (bus)  –Tarnowiec (Kwiatkowiska), Wrocanka ( rondo), Umieszcz

Odwozy:

    I kurs 12.35 (bus)  – Potakówka, Wrocanka, Umieszcz, Gąsówka

    I kurs 12.35 (autobus)  – Brzezówka, Dobrucowa, Sądkowa, Roztoki, Gliniczek, Czeluśnica, Tarnowiec ( Kwiatkowiska)

    II kurs 13.30 (bus)– Potakówka, Wrocanka, Umieszcz, Gąsówka

    II kurs 13.30 (autobus) – Brzezówka, Dobrucowa, Sądkowa, Roztoki, Gliniczek, Czeluśnica, Tarnowiec ( Kwiatkowiska)

    III kurs 14.20 (bus) – Potakówka, Wrocanka, Umieszcz, Gąsówka

    III kurs 14.20  (autobus ) – Brzezówka, Dobrucowa, Sądkowa, Roztoki, Gliniczek, Czeluśnica, Tarnowiec ( Kwiatkowiska)

    IV kurs 15.05  – do miejscowości wg potrzeb

 

 Przejazd przez poszczególne miejscowości w kolejności jak wypisano.

 

- Regulamin przewozu uczniów do i ze szkoły.

 

Dodatkowe informacje