Oddanie przewiązki do użytku

19 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu oddano do użytku przewiązkę, łączącą dwa budynki szkolne. Na apelu zgromadziła się cała społeczność szkolna. Pani dyrektor mgr Urszula Boratyn powitała dostojnych gości,

dzięki którym dokonała się dzisiejsza inwestycja – Wójta Gminy Tarnowiec pana Bogusława Wójcika oraz jego zastępcę – pana Piotra Sikorę.

 

„Na tę inwestycję cała społeczność szkolna czekała kilka lat. Połączenie dwóch budynków, z których korzysta szkoła, to nie luksus, to po prostu konieczność” - tymi słowami rozpoczęła swe przemówienie pani dyrektor ZSP. Następnie wyraziła wdzięczność wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do rozbudowy obiektu. Podziękowania otrzymali: Wójt Gminy Tarnowiec pan Bogusław Wójcik , jego zastępca – pan Piotr Sikora, dyrektor Zakładu Budżetowego pan Grzegorz Nosal wraz z pracownikami, Rada Gminy Tarnowiec oraz wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób dokładały starań, by połączenie budynków szkolnych stało się realne.

Następnie zabrał głos pan wójt Bogusław Wójcik. Podkreślił swą radość z faktu, że w krótkim czasie udało się sfinalizować inwestycję planowaną od wielu lat. Wartość jej, sfinansowana w całości ze środków budżetu Gminy Tarnowiec, wyniosła około 300 tysięcy złotych. „Wy przede wszystkim możecie z tego korzystać jako użytkownicy, uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu” – zwrócił się Pan Wójt do społeczności uczniowskiej. Pan Wójt zapowiedział także kolejne inwestycje dotyczące naszej placówki oświatowej.

Pani dyrektor podziękowała również za wyposażenie przewiązki w szafki dla wszystkich uczniów oraz poinformowała społeczność uczniowską o zasadach korzystania z nowo otwartych szatni.

Regulamin korzystania z szatni zamieszczony jest w dziale „Dla ucznia”.

Dodatkowe informacje