Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Szukamy rady na nasze odpady”

13 listopada 2012r. w Jasielskim Domu Kultury odbyło się rozstrzygniecie i uroczyste wręczenie nagród z konkursu plastycznego „Szukamy rady na nasze odpady” organizowanego przez Jasielski Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Projekt obejmował dwa konkursy plastyczne:
1. Konkurs na formę przestrzenną wykonaną z odpadów opakowaniowych skierowany był do uczniów szkół podstawowych klasy I-III.
2. Konkurs na komiks ekologiczny, temat: promowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, skierowany był do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy IV - VI ze szkół podstawowych i klasy I- III gimnazjów.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły biorący udział w w/w konkursie:
- Fabian Świszcz – klasa II – SP
- Daria Szerląg – klasa VI b – SP
- Patrycja Garbarz – klasa I a – Gimnazjum
zostali wyróżnieni i nagrodzeni.
Wspaniałe nagrody i dyplomy wręczył im Wójt Gminy Tarnowiec pan Bogusław Wójcik.

Alicja Grasela


Dodatkowe informacje